Rietavas

8-448-42600
+370 673 72001

Palanga

+370 603 05028

Kretinga

8-445-40600
+370 673 72011

Dantų balinimas – tai viena iš populiariausių kosmetinio dantų gydymo procedūrų, kurios metu veikiant balinamosioms medžiagoms dantys tampa baltesni ir išgaunama norima dantų spalva. 

Gripas – tai ūminė kvėpavimo takų infekcija, plintanti oro lašeliniu būdu. Skirtingai nuo kitų kvėpavimo takų infekcijų, gripas sukelia ūmią ligą ir yra pavojingas dėl sukeliamų komplikacijų.

Pirmadienį Palangoje veiklą pradeda nauja klinika „Ave Medica“, kurioje dirbs du gydytojai odontologai Lolita Juodakė ir Kęstutis Grabliauskas bei burnos higienistė Skirmantė Pažėrienė, pasirengę įgyti palangiškių pasitikėjimą. Ateityje klinikoje, įsikūrusioje adresu Sodų g. 6-1, dirbs ir daugiau specialistų, galėsiančių padėti gyventojams pagerinti jų sveikatą.

Rie­ta­ve, Plun­gės g. 31-3, jau be­veik pus­me­tį įsi­kū­ru­si kli­ni­ka „Ave Me­di­ca“ pa­cien­tams tei­kia itin ko­ky­biš­kas pa­slau­gas. Kli­ni­ko­je rie­ta­viš­kiai ga­li ras­ti vi­sus rei­kia­mus aukš­tos kva­li­fi­ka­ci­jos spe­cia­lis­tus, ku­rių skai­čius nuo­lat di­dė­ja. Jū­sų dė­me­siui – ke­le­tas jų.

Ki­ne­zi­te­ra­peu­tas Vy­tau­tas Grom­nic­kas
(dar­bo lai­kas: šeš­ta­die­niais 9.30–13.30 val., nuo ba­lan­džio vi­du­rio nu­ma­to­ma dirb­ti du kar­tus per sa­vai­tę)

Šiuo me­tu V. Grom­nic­kas gy­ve­na Plun­gė­je, ta­čiau ki­lęs iš Kau­no. Jo dar­bo pa­tir­tis – de­šimt me­tų Ku­lau­tu­vos vai­kų li­go­ni­nė­je, pri­va­čiai dir­bo su­au­gu­sių­jų kli­ni­ko­se. 1998 m. LKKA jis įgi­jo Tai­ko­mo­sios kū­no kul­tū­ros ir spor­to ba­ka­lau­ro laips­nį (kva­li­fi­ka­ci­ja – tai­ko­mo­ji fi­zi­nė veik­la). 2001 m. LKKA įgi­jo spor­to ma­gist­ro laips­nį.

Our website is protected by DMC Firewall!